Kinh Doanh Singapore

Lựa Chọn Loại Hình Công Ty Nào Tại Singapore

Bài viết dành cho những bạn muốn mở rộng kinh doanh sang thị trường Singapore nhưng vẫn đang phân vân về loại hình công ty Singapore.

Theo như thông tin tôi hỏi được từ người quen bên công ty dịch vụ thành lập công ty tại Singapore thì chính phủ quy định người nước ngoài được phép đăng kí 3 loại hình doanh nghiệp như sau:

1. Văn phòng đại diện (Representative Office) ở Singapore
2. Văn phòng chi nhánh (Branch office) ở Singapore
3. Công ty con ở Singapore (Subsidiary company).

Một lưu ý nhỏ trước khi bạn xem bảng so sánh. Đối với hình thức văn phòng đại diện này sẽ không tạo lợi nhuận, vì thế tôi khuyên bạn nên chọn hình thức này khi nghiên cứu môi trường kinh doanh Singapore trước khi cam kết đầu tư thôi. Nếu muốn làm kinh doanh thì chú ý kĩ ở loại hình Chi nhánh và Công ty con.
Dưới đây tôi sẽ tổng hợp thông tin theo dạng bảng để bạn dễ so sánh giữa 3 loại hình này.

So sánh Chi nhánh, Văn phòng đại diện, và Công ty con ở Singapore

Chi nhánh ở Singapore Công ty con ở Singapore Văn phòng đại diện ở Singapore
Hình thức pháp lý Không phải là một thực thể pháp lý riêng biệt mà chỉ là một phần mở rộng của công ty mẹ Là một thực thể pháp lý riêng biệt Không có tư cách pháp nhân.
Trách nhiệm Có trách nhiệm tương tự như công ty mẹ Trách nhiệm riêng biệt Có trách nhiệm tương tự như công ty mẹ
Tên Phải trùng với tên công ty mẹ Có thể giống hoặc khác tên với công ty mẹ Phải giống tên công ty mẹ, thêm vào chữ “Văn phòng đại diện”
Hoạt động pháp lý Phải giống với hoạt động của công ty mẹ Có thể giống hoặc khác với công ty mẹ Chỉ có thể tiến hành nghiên cứu thị trường Singapore.
Thời hạn Mãi mãi đến khi đóng cửa Mãi mãi đến khi đóng cửa Gia hạn mỗi năm và tối đa 3 năm
Thời gian đăng ký 1-2 ngày 1-2 ngày 3-5 ngày
Thuế Đóng thuế như một công dân không cư trú Đóng thuế như dân định cư Không cần đóng thuế vì không tạo ra lợi nhuận.
Báo cáo hàng năm Cả hồ sơ chi nhánh và công ty mẹ Hồ sơ công ty con. Không cần.
Tài khoản ngân hàng Có thể mở tài khoản ngân hàng ở Sing Có thể mở tài khoản ngân hàng ở Sing Có thể mở tài khoản ngân hàng tại Sing để duy trì hoạt động. Phải được sự tài trợ từ công ty mẹ.
Nhân sự Không có hạn chế về tuyển dụng nhân sự địa phương hoặc nước ngoài. Không có hạn chế về tuyển dụng nhân sự địa phương hoặc nước ngoài. Giám đốc đại diện phải là nhân viên của công ty mẹ. Có thể chỉ có 5 nhân viên.
Bổ nhiệm nhân sự Phải chỉ định ít nhất 01 đại diện có thẩm quyền địa phương Phải chỉ định ít nhất 01 giám đốc người Sing Phải bổ nhiệm 01 giám đốc đại diện định cư ở Sing.

Cơ bản, tôi cũng có nói phía trên, dân kinh doanh đa số sẽ chọn mở công ty con tại Sing để có sự độc lập về kinh doanh. Chủ yếu kiến thức của tôi đều tập trung ở hình thức mở công ty con này, thủ tục thành lập công ty thế nào, chi phí bao nhiêu, có những lưu ý nào cho người mới bắt đầu… đều có trong bài viết Thủ tục mở công ty ở Singapore tôi đã đăng trước đó, bạn nên tham khảo thêm nếu cũng có ý định với hình thức công ty này.

Hotline: 0938 199 117